Akceptujemy następujące metody płatności:

• płatność przelewem, na rachunek bankowy,

• płatność gotówką przy odbiorze, za pobraniem,

• przy użyciu zewnętrznego systemu płatności imoje, obsługiwanego przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska

34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909,

• przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Twisto, obsługiwanego przez Twisto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566), przy ul. Puławskiej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, NIP: 951244287 oraz REGON: 367977970.


Operator zewnętrznego systemu płatności udostępnia metodę płatności za pomocą szybkiego przelewu internetowego lub karty kredytowej:

• Aby dokonać płatności szybkim przelewem internetowym, należy zalogować się do wybranego banku, a następnie potwierdzić płatność.

• Aby dokonać płatności kartą kredytową, należy wprowadzić obligatoryjne dane o karcie kredytowej i jej posiadaczu, a następnie dokonać autoryzacji transakcji.

Termin płatności należności przypada najpóźniej na chwilę wydania towarów.

Rachunek lub faktura VAT z tytułu realizacji usługi zostają przesłane wiadomością e-mail pod Państwa adres e- mail lub udostępnimy je w Państwa koncie na naszej stronie internetowej. Dokonując zakupu, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.